Interstap | Instrumenten
Interstap.nl

Instrumenten

Om de kandidaat optimaal te kunnen begeleiden, moeten we inzicht hebben in zijn capaciteiten, arbeidsinteresses en competenties. We hebben verschillende instrumenten om die in kaart te brengen. Deze zetten we ook in om sterke punten van de kandidaat naar boven te halen en minder sterke punten te ontwikkelen.

 

Welk instrument of instrumenten we daarvoor inzetten, hangt af van wat de kandidaat nodig heeft om aan het werk te kunnen. Hieronder treft u een overzicht.

  • Aandacht voor scholing
  • Begeleiding bij het solliciteren
  • Begeleiding bij het vaststellen van de zoekrichting
  • Arbeidsgewenningswerkplekken en stages
  • Arbeidsbemiddeling
  • Trainingen op het gebied van presenteren, motivatie, solliciteren en sociale vaardigheden, assertiviteit
  • Jobcoaching (ondersteuning op de werkplek)
  • Jobhunting (gerichte benadering van werkgevers voor een baan of stage)

Diagnosecentrum
Wanneer een kandidaat een traject ingaat bij Interstap, kunnen we hem verder “in beeld” brengen via het Diagnosescentrum. Gekwalificeerde medewerkers stellen vast op welke manier de kandidaat te werk gaat en wat zijn capaciteiten, arbeidsvoorkeuren en arbeidsvaardigheden zijn.