Interstap | Workshop: Doorbreken van patronen - Interstap
Interstap.nl

Workshop: Doorbreken van patronen

Doelgroep

Voor professionals die te maken hebben met het aansturen en/of begeleiden van medewerkers en/of cliënten.

 

Beschrijving

Bij de aansturing/advisering of begeleiding van medewerkers en cliënten komt het voor dat trajecten stagneren, omdat de medewerker of cliënt niet doet wat afgesproken is of steeds hetzelfde patroon laat zien in zijn gedrag waardoor het gewenste resultaat uitblijft. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat er veel energie/tijd gaat zitten in het ombuigen van de weerstand in plaats van een daadwerkelijke oplossing.

 

Het gevolg hiervan kan zijn dat de communicatie steeds stroever verloopt en dat de leidinggevende/coach op kan zien tegen het gesprek met de medewerker of de cliënt, omdat het toch niet lijkt te helpen. Ook de medewerker of de cliënt voelt zich in deze situaties vaak niet begrepen en de vicieuze cirkel van een vastzittend patroon in de communicatie is geboren.

 

Het helpt dan om de situatie samen met de cliënt of medewerker vanuit een andere kant te bekijken en op zoek te gaan naar wat er daadwerkelijk speelt.

 

In deze workshop leer je dit te doen door de krachtige coachtechniek “werken met beeldende metaforen” te gebruiken.

 

Werkwijze en resultaat

Door inzet van de workshop leren professionals gebruik te maken van beeldende metaforen die op een heldere en praktische manier vraagstukken en onderliggende patronen, zichtbaar en bespreekbaar  maken. Dit stelt professionals in staat om samen met de medewerker of cliënt anders naar situaties te kijken en dilemma’s/patronen te doorbreken.

 

De workshop duurt 2 uur en de groep bestaat uit maximaal 7 deelnemers.

 

Kosten

€ 250,- (exclusief 21 % BTW)

Loopbaanbegeleiding, Yvonne Kwakkel

 

Yvonne Kwakkel, consulent/jobcoach

[ninja_form id=1]