Interstap | Outplacement - Interstap brengt talent naar boven
Interstap.nl

Jobcoaching

Jobcoaching

 

Tevreden aan het werk

Zieke medewerkers ervaren de terugkeer naar hun eigen werk soms als moeizaam en lastig.
Re-integreren kost tijd, energie en vraagt veel van zowel de medewerker als werkgever. Een job coach van Interstap kan helpen om gedegen en sneller te re-integreren. Met als doel: een succesvolle en tevreden terugkeer naar (eigen) werk.

 

Persoonlijke aandacht en haalbare oplossingen

Onze jobcoaches bieden niet alleen een luisterend oor en begrip, maar helpen vooral om problemen om te zetten naar concrete en haalbare acties en oplossingen. We begeleiden veel medewerkers met psychosociale problemen, energetische klachten, psychische vraagstukken, en (chronische) ziektes of handicaps.

 

Na een uitgebreide intake tussen jobcoach en werknemer wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Voor het beste resultaat is het van belang dat zowel de werknemer als werkgever akkoord zijn.
In principe gaan we uit van terugkeer in de oude functie. Maar soms is dat niet meer mogelijk. In dat geval kunnen we in ons Diagnose- en Assessmentcenter onderzoeken wat de medewerker kan en wil.

 

Voordelen voor medewerker en werknemer

Een gedegen, duurzame re-integratie is voor zowel werknemer en werkgever het gewenste resultaat.
Het komt de gezondheid en werkvreugde van de werknemer ten goed en is ook financieel beter.
Wanneer bij de medewerker sprake is van een structurele functionele beperking wordt de jobcoaching door het UWV vergoed. Tijdens de intake bekijken wij in hoeverre de aanvraag bij het UWV slaagkans heeft en verzorgen wij de aanvraag.

Persoonlijke ondersteuning

  • Aanvragen van de subsidie bij het UWV.
  • Het inwerken van de medewerker bij nieuwe werkzaamheden.
  • Het bevorderen van de samenwerking met collega’s en leidinggevenden.
  • Ondersteunen op de werkvloer van leidinggevende en collega’s in de omgang met de werknemer met als
    uiteindelijk doel dat beide partijen op de duur zelfstandig met elkaar verder kunnen.

“Interstap is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie.

 

[ninja_form id=1]