Interstap | Coaching als herstel versneller - Interstap
Interstap.nl

Coaching als herstel versneller

Doel

Door inzet van coaching komt er “klaarheid” in het ziektedossier. Dit leidt ertoe dat leidinggevende en werknemer sneller tot besluiten kunnen komen in de re-integratie 1e spoor.

 

De coaching richt zich op het:

  • doorbreken van het gedragscomponent die het ziekteverzuim niet te goede komt;
  • naar voren halen van het beslismoment ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

 

Werkwijze

De coach spreekt eerst de werkgever om zich een beeld te vormen van de situatie en de interventies die tot nu toe zijn ingezet. Ze schat hierbij in of coaching een meerwaarde kan hebben.

 

Daarna voert de coach een kennismakingsgesprek met de werknemer waarin de doel van het traject wordt toegelicht, doelen worden vastgesteld en afspraken worden gemaakt over het vervolg. Deze afspraken worden vastgelegd in een trajectplan.

 

Na goedkeuring van het trajectplan voert de coach maximaal 6 gesprekken met de werknemer waarin ze hem/haar coacht in het:

  • vergroten van het inzicht in factoren die het herstel bevorderen en belemmeren;
  • vergroten van het inzicht in de manier waarop hij/zij met de klachten omgaat;
  • overwinnen van barrières in het herstel;
  • maken van keuzes t.b.v. duurzame inzetbaarheid.

 

Het traject wordt afgesloten met een heldere rapportage met een terugkoppeling van het traject en vervolgadvies. Indien nodig vindt er ook overleg plaats met de bedrijfsarts.

 

Resultaat

Besparing van de ziektekosten omdat het herstel of een andere oplossing (bijvoorbeeld door een andere loopbaankeuze) eerder wordt ingezet.

 

Kosten

€ 1.500,-  (exclusief 21 % BTW)

Loopbaanbegeleiding, Yvonne Kwakkel

 

Yvonne Kwakkel, consulent/jobcoach

[ninja_form id=1]