Interstap | Outplacement - Interstap brengt talent naar boven
Interstap.nl

Outplacement

Outplacement

 

Met succes een nieuwe baan

Voor medewerkers die door een reorganisatie, faillissement of ontslag op zoek moeten naar een nieuwe baan, biedt Interstap outplacementtrajecten. Samen met de werknemer en werkgever zorgen we ervoor dat de medewerker succesvol kan solliciteren en binnen de afgesproken tijd een goede en geschikte nieuwe werkplek vindt.

 

Uniek eigen diagnose- en assessmentcenter

Onze trajecten kenmerken zich door een intensieve begeleiding, waarbij we een actieve rol van alle betrokkenen vragen. We begrijpen de emoties rondom het verlies van een baan, maar focussen vooral op de toekomst. We gaan uit van de kracht van de medewerker en hebben aandacht voor eventuele scholingsbehoeften. Indien nodig zorgen we voor een stage of werkervaringsplaats, die de medewerker helpt in het actief leren vinden van het werkritme en het benaderen van nieuwe werkgevers.

 

Een belangrijke succesfactor is ons eigen Diagnose- en Assessmentcenter. Dankzij diverse onderzoeken en praktijkgerichte trainingen wordt de medewerker goed toegerust om een nieuwe passende baan te vinden. Denk hierbij aan een arbeidsinteresseonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sollicitatietraining of gesprekstraining.
Bekijk hier ook de video van het diagnosecentrum

 

Heldere afspraken

In een eerste gesprek stellen wij samen met de werkgever en medewerker het doel en de verwachtingen van het outplacementtraject vast. Onze consulent voert vervolgens een uitgebreid intakegesprek met de medewerker en ontwikkelt een traject op maat. Het traject start pas nadat er een akkoord is op het plan en de offerte. Onze outplacement kosten zijn helder. U weet dus vooraf waar u aan toe bent.

Mogelijkheden bij Outplacement:

  • Bieden van inzicht in eigen (on)mogelijkheden.
  • Branche en functieoriëntatie.
  • Training gespreksvoering.
  • Training “t Heft in eigen hand”.
  • Diagnose en onderzoek.
  • Rouwverwerking.
  • Jobhunting.

Resultaat:

Een goed toegeruste medewerker die met succes kan solliciteren en daardoor een andere werkgever vindt.

Linda van Donselaar, Outplacement“Wij houden in onze individuele begeleiding rekening met alle emoties rondom het traject, maar leggen vanaf het begin de focus op nieuw werk.”

 

Linda van Donselaar, consulent

Kosten traject - groen

[ninja_form id=1]