Interstap | Visie en doelstelling - Interstap
Interstap.nl

Visie en doelstelling

Mens en werk

 

Interstap staat voor ‘mens en werk’. Wij vinden dat iedereen energie, eigenwaarde en voldoening uit zijn werk moet kunnen halen. Dat kan alleen in een baan die goed bij iemand past. Daarom begeleiden, trainen en coachen we mensen, met als doel: een succesvolle terugkeer naar werk of een stap naar een nieuwe geschikte baan.
We werken met gespecialiseerde consulenten en arbeidsspecialisten. Een van onze krachten is ons eigen diagnosecenter. Daarmee kunnen we een volledig en gedegen beeld vormen van de wensen, ambities en mogelijkheden van onze kandidaten. Ook hebben we eigen, interne werkplekken zodat we ook de meer kwetsbare kandidaten veilig en goed kunnen voorbereiden op een nieuwe stap naar werk.

 

We vragen van alle betrokkenen een actieve aanpak. Tijdens onze trajecten werken we nauw samen met de medewerker en opdrachtgever. Onze afspraken zijn helder, net als onze communicatie. U mag structuur, transparantie en oprechte betrokkenheid van ons verwachten.

 

Het vergroten van eigen initiatief, zelfontplooiing en vertrouwen in het eigen kunnen staan centraal in onze aanpak. We kijken altijd naar iemands kracht, kennis en wensen en bieden een werkelijke kijk op werk. Want daarmee vergroten wij de mogelijkheden van onze kandidaten op de arbeidsmarkt.

 

We werken in opdracht van werkgevers, individuele medewerkers, gemeenten en het UWV.