Interstap | Rachel Heppenhuis - Interstap
Interstap.nl

Rachel Heppenhuis

Juist als je te horen krijgt dat je je baan verliest en dat je op zoek moet gaan naar ander werk, het lastig is omdat je ver van de arbeidsmarkt afstaat, dan is het belangrijk dat er een coach is die met je meedenkt en ondersteunt. Mensen in hun kracht zetten en ondersteunen bij hun zoektocht naar werk, dat is wat ik leuk vind om te doen en waar ik goed in ben. Op een eerlijke recht door zee, maar vooral warme manier help ik mensen in hun zoektocht naar ander werk. Door mensen zelf hun positie te laten bepalen en laten ervaren dat er nog veel mogelijkheden zijn komen ze erachter hoe ze zelf hun regie weer in eigen handen kunnen nemen. Je komt tot beslissingen die je zelf hebt gemaakt en waar je achter kan staan . Ik ben kritisch, eerlijk en geef mensen de nodige tijd om tot beslissingen te komen en daar waar nodig help ik de koers naar ander werk te bepalen en help ik bij het verwerken van het verdriet van afscheid nemen van het oude werk. Door mijn spontaniteit en creativiteit ben ik makkelijk benaderbaar en in de dagelijkse omgang kom ik samen met de klant vaak tot verrassende oplossingen.

 

Met de Academie Mens en Arbeid als basis en meer dan 15 jaar ervaring in het bemiddelen en begeleiden van mensen naar werk, ben ik sinds 2013 actief als zelfstandige op gebied van re-integratie, trainer, loopbaanadviseur en 2e spoorbegeleiding. Sinds 1 oktober 2016 ben ik in dienst bij Interstap om voor de klanten van Interstap mijn expertise in te zetten. Vanaf 2017 ben ik gecertificeerd jobcoach.

Rachel Heppenhuis