Interstap | Esther Zwartbol - Interstap
Interstap.nl

Esther Zwartbol

“Werken is meer dan een manier om geld te verdienen”

Met een baan verdien je salaris, maar belangrijker nog: het is een manier om te laten zien wat je kunt, waar je talenten liggen en waar je enthousiast van wordt. Het is een manier om je zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten en van betekenis te kunnen zijn. Als je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, kun je de juiste baan vinden. Om in dat proces een bijdrage te leveren vind ik nog elke dag fantastisch!

Esther Zwartbol studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na werkzaam te zijn geweest bij gemeente Apeldoorn als klantmanager, trainer en adviseur werkgeversdiensten, heeft zij in 2011 de overstap gemaakt naar Interstap. Met haar enthousiasme, resultaatgerichtheid en inlevingsvermogen werkt zij binnen Interstap als re-integratieconsulent, trainer en jobcoach.

Esther Zwartbol