Interstap | Klachtenreglement - Interstap
Interstap.nl

Klachtenreglement

Mocht u klachten hebben over Interstap, dan nodigen we u van harte uit deze met ons te delen. In het klachtenreglement treft u alle informatie aan over het indienen van een klacht. Ook vindt u hier een klachtenformulier.

inst_klachtenformulier_090101.pdf

klachtenreglementinterstap.pdf

Leveringsvoorwaarden