Interstap | Onderzoek Arbeidsmogelijkheden - Interstap
Interstap.nl

Assessment Arbeidsmogelijkheden

Serie 8 (1 foto)                               Serie 6 (2 foto's) (2)
 

Noodzaak tot veranderen

Ons assessment arbeidsmogelijkheden is uitermate geschikt voor medewerkers die van functie moeten veranderen, omdat ze hun huidige werk niet meer kunnen of mogen doen. Het is dan belangrijk om goed inzicht te krijgen in iemands talenten, vaardigheden, zelfbeeld en ambities.
Ook medewerkers die mentaal minder belastbaar zijn of niet goed in hun vel zitten, kunnen veel baat hebben bij dit assessment.

 

Praktijkgericht onderzoek

In uitgebreide interviews met de kandidaat gaan we in op de vraag: welke functie past het beste bij de kwaliteiten en interesses van de medewerker? We maken onder meer gebruik van capaciteitentesten en persoonlijkheids- en interessevragenlijsten. En om tot een goed antwoord te komen, onderzoeken we door werk- en praktijkopdrachten welke vaardigheden iemand heeft en hoe sterke kanten benut en valkuilen verbeterd kunnen worden. We kijken hierbij ook zorgvuldig of er sprake is van reële ambities en kansen.

 

Passend advies

In een eindgesprek bespreken we welke arbeidsmogelijkheden wij zien voor de medewerker en geven we advies over de volgende stap naar een nieuwe functie. Het assessment geeft een passend antwoord op de vraag wat iemand kan en welke functies haalbaar en geschikt kunnen zijn.

 

Het assessment arbeidsmogelijkheden wordt uitgevoerd door een psycholoog en duurt gemiddeld 3 tot 5 dagdelen.