Interstap | Deltahuis - Westervoort
Interstap.nl

Deltahuis

Deltahuis

 

Aanleiding

Interstap heeft in het verleden voor de gemeente Heerde een zeer succesvol project, onder de naam Gildenhus, uitgevoerd.

Doel van het project was het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Heerde terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. De zittende populatie als de nieuwe instroom in de bijstand werden door ons gescreend, begeleid en herplaatst op de arbeidsmarkt. Het project is op 1-1-2015 gestopt met de inwerkingtreding van de participatiewet. Op dat moment was het bestand van bijstand uitkeringsgerechtigden teruggebracht naar ongeveer 130 personen, en dat voor een gemeente met ongeveer 18.000 inwoners.

 

Het project Deltahuis

Begin 2015 is Interstap benaderd door de gemeente Westervoort om samen met haar te kijken naar wat Interstap voor de gemeente Westervoort zou kunnen betekenen. Het aantal bijstandsgerechtigden zat ruim boven de 400. Het project Deltahuis heeft tot doel de uitkeringsdruk op de participatiewet, specifiek met de doelgroep bijstandsgerechtigden, te verminderen.

 

Onze werkwijze

Elk traject start met een (warme) overdracht van de klant naar ons. Een geautomatiseerde persoons profielscan levert ons aanvullende informatie die wij bespreken in het intakegesprek.

Het intakegesprek dient er voor te zorgen dat we het juiste traject inzetten voor de specifieke klant.

Het grootste deel van onze klanten nodigen wij uit voor een intensieve cursus die wij de naam hebben gegeven “Het heft in eigen hand”. In de daarop volgende sollicitatiecursus leren wij de klanten die vaardigheden die nodig zijn om een succesvol sollicitatiegesprek te kunnen voeren. Voordat het zo ver is proberen we zoveel mogelijk met iedere klant een op maat gesneden, originele curriculum vitae te maken. Hierna volgen wekelijks sollicitatie bijeenkomsten waarin wij samen met de kandidaten kijken en reageren op passende functies.

 

In beweging komen

Niet altijd komen de kandidaten direct in beweging en is het nodig iets extra’s in te zetten. Een reden kan zijn dat iemand rugklachten heeft en onzeker is over zijn of haar eigen kunnen. Vaak hebben kandidaten vooral gehoord wat ze allemaal niet kunnen. Met behulp van onze partner Optima Forma lukt het ons in veel gevallen deze klanten hun talent te laten gebruiken. Al bewegend komen wij er met de kandidaten  achter wat ze juist wel kunnen en welke mogelijkheden er met hun talent op de arbeidsmarkt wel zijn.

 

Resultaten

In de gemeente Westervoort hebben wij in 1,5 jaar tijd door middel van  begeleiding, bemiddeling en het plaatsen van deze doelgroep op de arbeidsmarkt een plaatsingspercentage van ruim 70% behaald. Hierin voorziet de Sociale Dienst ons van mensen uit de participatie doelgroep (trede 3, 4, of 5 ).

 

Nieuwe uitdaging

In de komende maanden zullen wij, op verzoek van de gemeente Westervoort, ook de doelgroep die is ingedeeld in trede 1 en 2, benaderen en beoordelen op geschiktheid voor de arbeidsmarkt op korte en langere termijn. Er zullen meer inspanningen , en een andere benadering gekozen worden om ook deze doelgroep te kunnen bedienen, met plaatsing als ultieme doel.

 

Onze klanten:

  • “Een dosis zelfvertrouwen opgedaan”
  • “Trainingen: zeer leerzaam en stimulerend”
  • “Doortastend handelen van de medewerkers”
  • “Een hoop zelfkennis waar ik mee verder kan”
  • “Professionele en geweldige begeleiding en adviezen”
  • “Anderhalve maand aan het werk en ik heb het erg goed naar mijn zin”

 

Lees meer referenties

Neem direct contact op met Locatiemanager Walther Bötzel (06-51046043):